مراقبت از براش ها

مراقبت از براش ها نحوه مراقبت از براش ها با چند روش امکان پذیر است که به توضیح آنها می پردازیم. از آنجایی که در براش ها برای متصل کردن موها به دسته از چسب های مخصوص استفاده می شود، هنگام تمیز کردن براش باید دقت لازم جهت نگهداشت و مراقبت از این چسب به … Read more