• پالت کانتور فلورمار یک پالت چرب با کیفیت در چهار مجموعه ست رنگی برای انواع پوست می باشد. کیفیت محصولات فلورمار در این پالت نیز به خوبی به چشم می خورد.

    250,000 تومان